ສູນຜະລິດຕະພັນ

ຜ້າຜ້ານັກຮຽນ

ຜ້າຜ້ານັກບິນ

ຜ້າເຄື່ອງແບບຫ້ອງການ

OEM/ODM

ບໍລິການບໍລິສັດ

1

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງ

ລູກຄ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິການ

2

ກຳ ລັງສົ່ງຕໍ່ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

ການສົ່ງຕໍ່ການຕິດຕໍ່ໂດຍ
ພາກພື້ນ

3

ການຂະຫຍາຍບັນຊີ

ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີ
ຮ່ວມມືຫຼາຍຄັ້ງ
ສາມາດຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາບັນຊີໄດ້

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງບໍລິສັດ

ເພີ່ມເຕີມ