ຜະລິດຕະພັນ

ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້: ບ້ານ - ຜ້າແຫ້ງໄວທີ່ຫາຍໃຈໄດ້